HİPNOZ
Hipnoz sözle, bakışla yapılarak meydana getirilen uyku ile uyanıklık arasındaki şuur halidir. Gündüz düşü görme hali olarak da tanımlanabilir. Hipnoz esnasında hipnotisyen (hipnozu yapan kişi), kişinin algı, duygu, düşünce ve davranışlarında değişim oluşturabilecek telkinleri bilinçdışına ulaştırır.
Hipnoz ile bilinçdışına güçlü telkinler verilebilir. Verilen bu telkinler bilinçdışı tarafından kavranarak yeni bilgilerin geldiğinden bilinci haberdar eder ve ona göre davranır. Bu şekilde kişinin olumsuz davranışları ve bir takım rahatsızlıkları üzerinde iyileştirme sağlanabilir.
Sanıldığının aksine hipnoz olağan üstü güçlerle yapılan esrarengiz bir durum değildir. Hipnoz hakkında birçok yanlış anlama bulunmaktadır. Hipnotize olan  kişinin hipnozdan çıkmayabileceği kesinlikle yanlış bir bilgidir. Hipnoza giren kişi o esnada o şekilde bırakılsa bile bir süre sonra kendiliğinden uykuya dalıp ya da normal bir insan gibi uyanır. Ayrıca hipnozda kişi etrafında olup bitenin farkındadır ve derin bir gevşeme hali yaşamaktadır.  Fakat dikkatini, hipnotisyenin kendisini yönelttiği noktaya verir ve başka şeylerden haberdar olmaz. Aslında gün içinde de çeşitli zamanlarda hipnoza benzer durumlar yaşarız. Örneğin kitap okurken sayfalar geçip farkında olmamak, yolda yürürken etrafta olup biteni fark etmeden dalıp gitmek, vb.
Hipnoz bireysel olarak uygulanabildiği gibi bir gruba yönelik de uygulanabilir. Grup hipnozu, bireysel hipnozdan daha zordur. Çünkü  kişiler özelliklerine göre hipnoza yatkınlıkta farklılık göstermektedirler. Kişinin arzusu,heyecanı, inancı hipnoza yatkınlığı belirler. Özellikle 6 ile 55 yaş arası kişiler hipnoza daha yatkındırlar. Bunların dışında cinsiyet, meslek, fizyolojik ihtiyaçların ve yorgunluğun durumu, çevre şartları gibi faktörlerde hipnoza girebilirliği etkiler.
Özet olarak hipnoz, dikkatin bir noktaya yoğunlaştığı, farkındalığın devam ettiği, telkine duyarlılığın arttığı bir süreçtir.
Hipnozu Kullandığımız Bazı Alanlar
Ego Güçlendirme
Stres Yönetimi
Madde Bağımlılığı
Sosyal Fobi
Konuşma Bozukluğu
Travma
Cinsel İşlev Bozuklukları
Motivasyon
Anksiyete Bozuklukları
Öfke Kontrolü
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Yeme Bozuklukları
Alerji ve Cilt Hastalıkları
Sınav Kaygısı
Fobiler
Obezite
Somatik Hastalıklar
Ağrı
Davranış Bozuklukları