DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Bireyin duygu ve düşüncelerini konuşma organlarındaki problemler nedeniyle aktaramaması durumudur. İlk bakışta tek bir alanı etkiliyor gibi gözükse de kendini ifade etme sorunu yaşayan bireyler zamanla iletişim kurmaktan uzaklaşıp yalnız kalmayı tercih ediyorlar, ki bu da bireyin psikolojik sorunlar yaşamasına neden olabiliyor.Bu tarz problemlerle karşılaşmamak için erken yaşta sorunun nedeni araştırılıp çözüm için gerekenler yapılmalıdır.